Το κάμπινγκ για το Covid 19 ακολουθεί και λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο :